Nasze inspiracje nap?dzaj? ?wiat mobilno?ci. C Oto nasza wizja. W ˲Ʊapp entuzja?ci technologii i innowacji tworz? wysokiej jako?ci produkty do u?ytku w pojazdach silnikowych. Najwi?ksz? wag? przywi?zujemy do wymaga naszych klientw. ˲Ʊapp zapewnia im wysoki poziom warto?ci dodanej w zastosowaniach mobilnych.